Tham gia Alpha Nexus Chương trình liên kết của nhà giao dịch hàng đầu!

12% hoa hồng bán hàng

5% lợi nhuận trên các tài khoản được tài trợ

Nhận hoa hồng hấp dẫn bằng cách trở thành tiếp thị liên kết và quảng bá giao dịch quỹ của chúng tôi.

Làm thế nào

Điều gì đang chờ đợi

Khám phá lợi ích

5%

Chia sẻ lợi nhuận 5%

Giữ 5% tổng lợi nhuận từ các tài khoản được tài trợ

Nhận 5% trên tổng lợi nhuận

Chi trả hàng tuần

Giám sát hoạt động của Nhóm

12%

Nhận tới 12% phí đăng ký

Nhận 12% cho mỗi lượt giới thiệu (CPA)

12% trên tổng doanh thu

Mô hình phí cố định

Tùy chọn thanh toán linh hoạt

Trở thành một tiếp thị liên kết nhanh chóng và dễ dàng

Tham gia chương trình liên kết của chúng tôi

Bước 1

Mở tài khoản với Juno Markets tại đây

Bước 2

Đăng ký để trở thành Nhà môi giới giới thiệu (IB)

Bước 3

Chờ phê duyệt và nhận link liên kết

Đăng nhập vào Juno Markets

Đăng ký làm đối tác

Đăng nhập tại đây

Chưa phải là đối tác?